jala narayana temple nepal

தண்ணீரில் மிதக்கும் நாராயணன் -எங்கே தெரியுமா? Narayana floating in water – do you know where? பெருமாள் பல கோவில்களில்...