வேப்ப எண்ணையை தொப்புளில் வைப்பதால் நன்மைகள்

இரவில் தூங்கும் போது  தொப்புளில் எண்ணெய் வைப்பதனால் ஏற்படும் பலன்கள்…!!! தொப்புளில் எண்ணெய் வைப்பதனால் ஏற்படும் பலன்கள்:- Benefits of applying oil...