நாட்டு மருத்துவம்

சீமை அகத்தியின் மருத்துவ குணங்கள்:- Medicinal properties of seemai agathi:-   சீமை அகத்தி மூலிகை செடியை புதர்களில் அல்லது ஆற்று...
பிரண்டையின் மருத்துவ பலன்கள்:- medicinal  benifits of pirandai :- நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய பாரம்பரிய உணவு முறைகள் எல்லாமே நமக்கு ஆரோக்கியத்தை...