Murugan

பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர்கோவிலின் வரலாறு: பிள்ளையார்பட்டி என்னும் கிராமத்தில் கற்பக விநாயகர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில் தமிழ்நாட்டில் மதுரை- க்கு அருகே சிவகங்கை மாவட்டத்திலிருந்து...