Category: Science

சனி வியாழனை வானில் பார்க்கலாம் - 397வருடங்களுக்கு பிறகு

சனி வியாழனை வானில் பார்க்கலாம் – 397வருடங்களுக்கு பிறகு

சனி வியாழனை வானில் பார்க்கலாம் – 397வருடங்களுக்கு பிறகு பூமியிலிருந்து சுமார் 120,660கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள சனி கிரகம் மற்றும் பூமியிலிருந்து சுமார் 142,796கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள வியாழன் கிரகம் இவை இரண்டையும் நாம் வானில் பார்க்க முடியும் அதிசயம் நிகழ இருக்கிறது. வியாழன், சனி கிரகங்கள்...