Category: spiritual news

ஆன்மீக அற்புதங்கள் :- 1-ஸ்ரீ ரங்கம் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமானுஜரின் உடல் 1000 வருடங்களாக கெடாமல் அப்படியே உள்ளது. 2-தஞ்சைபிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் 72 டன் கல் கோபுர உச்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.கருவறை எப்போவும் குளிர்க்களத்தில் வெப்பமாகவும் வெயில் காலத்தில் குளிராகவும் இருக்கிறதாம்…!!!! 3-தாராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள இசைப்படிகளில்...